//fastniaz.com/?lang=en

ورود به پنل کاربری راهنما

ثبت نام کاربران راهنما


بازیابی رمز عبور راهنما

ارتباط با آگهی دهنده

تفاوت طراحی وب سایت Responsive و AMP
اشتراک گذاری :

تفاوت طراحی وب سایت Responsive و AMP

اینروزها بسیاری ازکاربران ما درباره طراحی وب سایت واکنشگرا، ریسپانسیو (Responsive) و AMP برای وب سایت شان میپرسند.ازاین جهت طراحی وب سایت باید طبق تجربه کاربری (user experience) انجام شود. طراحی وب سایت ریسپانسیو یا واکنسگرا و طراحی AMP که سال 2015 گوگل آنرا معرفی کرد، ازجمله راوش های بالابردن تجربه کاربری user experience هستندکه قابلیت نمایش وب سایت درگوشی موبایل گرفته تاانواع تبلت و دسکتاپ رافراهم میکند. ازاین جهت دراین مقاله ضمن معرفی طراحی وب سایت واکنشگرا یا طراحی وب سایت ریسپانسیو، قصدداریم تاتفاوت میان طراحی وب سایت ریسپانسیو و AMP رامطرح کنیم؛ در ادامه باماهمراه باشید:
همانطورکه میدانید تجربه کاربری(user experience) اهمیت بسیار زیادی برای موتور جستجوگر گوگل دارد ویک شاخص مهم برای رتبه ‌رنکینگ و بندی وب سایت‌ هاتلقی میشود. نمایش وب سایت درنمایشگرهایی بااندازه های متفاوت،کاربر پسند یا موبایل فرندلی بودن والبته سرعت لود و بارگذاری صفحات ازمواردتأثیر گذار برتجربه کاربری می باشند.
برای طراحی یک وب سایت موفق درکسب وکار های اینترنتی شمابه یک وب سایت سازگار بادستگاه های موبایل نیازدارید. دستگاههای موبایل امروزه بسیارپرطرفدار هستند تاجاییکه امروزه بیش از 75درصد کاربران سفارشات خودرا بادستگاههای موبایل انجام میدهند. برای پاسخ به این نیاز وروندرفتار کاربران یک طراح وب سایت باید طراحی وب سایت را سازگارباموبایل Mobile-Friendly رادرنظرداشته باشد. طراحی واکنشگرا یاریسپانسیو یکی ازاین روشهابرای سازگاری بادستگاههای موبایل است. درحالیکه AMP یا Accelerated Mobile Pages راه دیگری است برای طراحی صفحات وب سایت صرفاسریع بارگذاری شونده برای دستگاه های موبایل است.
طراحی وب سایت واکنش گرا یا ریسپانسیو چیست؟
درطراحی واکنشگرا یا ریسپانسیو یا RWD همه کنترل های وب سایت به شکل کاملاً قابل انعطاف کنارهم قرارمیگیرند وهماهنگ بااندازه صفحه نمایشگر تغییر اندازه می دهند. باتوجه به این که صفحات وب سایت بدرستی درانواع نمایش گرهانمایش داده میشوندتجربه کاربری هم بهتر می شود.شما میتوانید بااستفاده ازمدیاکوئری های CSS به طراحی وب سایت واکنشگرا یا ریسپانسیو دست پیدا کنید. مدیاکوئری هابه صفحات وب سایت اجازه میدهند ازکدهای متفاوت CSS نسبت به اندازه صفحه نمایش کاربراستفاده کنند.نسبت به اندازه عرض نمایشگر دستگاه موبایل، برنامه نویس کدهایی درطراحی قرارمیدهدکه اندازه صفحات وب سایت متناسب بااندازه عرض دستگاه موبایلی که ازآنهااستفاده کند. دراین نوع طراحی، طراح وب سایت حتی میتواندالمانهای صفحه رانسبت به سایزصفحه حذف یااضافه کرده، یامیتواند طراحی بخشی ازآن راتغییردهد مثلا نوارمنوی بالای وب سایت رابه منوی درصفحات کوچکترتبدیل کند.حال همان طورکه ازاسم طراحی وب سایت ریسپانسیو یا واکنشگرا مشخص است این نوع طراحی نسبت به AMP برانعطاف پذیری طراحی صفحات وب سایت تمرکزدارد.
علاوه براین مانمیتوانیم برای موفقیت کسب وکارخود سئو وب سایت وبهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگرو گوگل را فراموش کنیم. امروزه گوگل بعنوان یکی از مهمترین موتورهای جستجوگر اینترنتی جهان شناخته میشود. گوگل اهمیت زیادی به چگونگی تجربه بازدیدکاربران وسرعت لود و بارگیری صفحات وب سایت هامیدهد. هنوزبسیاری ازکاربران از وب سایت هابجای اپلیکیشن های موبایل برای بازدید یک کسب وکارآنلاین استفاده میکنند. یعنی تنهابخشی ازکاربران اندروید وiOS برای بازدیدازیک کسب وکار از App هابهره میبرند.
گوگل درصفحات نتایج جستجو برای لینکهای صفحات سازگار بادستگاه های موبایل نشانه ایی رابه کاربران نمایش میدهد.امروز تقریبا 90درصد طراحی وب سایت هابا دستگاههای موبایل سازگاری دارند، بنابراین گوگل ایده دیگری رامطرح کرد وآن AMP است درآن هدف ایجادصفحات سبک وسریع بارگذاری شونده ی وب برای دستگاههای موبایل است.
AMP چیست؟
نسخه AMP ازجمله فریم ورک‌های HTML میباشدکه برای اولین باردرسال 2015 ازسوی گوگل معرفی شد. AMPیک نسخه سبک از HTML است که مناسب طراحی وب سایت برای صفحه موبایل است.این نسخه کمک میکند تامحتوای وب سایت شماخیلی سریع روی صفحه نمایش موبایل بارگذاری شود. ازاین جهت تجربه کاربری وب سایت شمارا بخوبی افزایش خواهدداد.
AMP یاصفحات موبایل سریع یک نوآوری اوپن سورس یا متن بازاز گوگل است. که یک فریم ورک طراحی وب سایت برای صفحات سریع سازگار باموبایل میباشد. AMP تلاش داردکه حجم کدهای استفاده شده دریک صفحه وب سایت راکاهش دهد. ودرکناراین AMP تکنیک های زیادی رابه جهت بهینه سازی وبالابردن سرعت بارگذاری صفحات ودردستگاه های موبایل رابکارمیگیرد.
علاوه براین شمابرای پیاده سازی AMP در وب سایت خودنیازی به طراحی دوباره وب سایت کنونی خودندارید وشمامیتوانیدآن را بدون تغییر وب سایت فعلی پیاده سازی کنید. واین زیبایی AMP است.پس AMP درمقابل طراحی واکنشگرا برسرعت تمرکزدارد.
در AMP از AMP HTML، AMPJS و Google AMP Cache استفاده میشود ودوهدف اصلی دارد:یکی بهبودتجربه کاربران در دستگاههای موبایل ودوم توزیع آسانترمحتوا میباشد.
مطالب صفحات وبی که از AMP استفاده میکنندبه اصطلاح دررتبه صفردر بالای لیست نتایج موتور های جستجوگر وب نمایش داده میشوند.این محتویات بصورت کادرهای مربعی درردیف اول درکناریک دیگرقرار میگیرند ومیتوانندباعث بهتردیده شدن آن صفحه درنتایج جستجوشوند. طراحی AMP پاسخی است به سوالات کوتاه که نیازبه پاسخی سریع دارند.مثلااخباریا پاسخ به این که رودخانه آمازون درکدام کشوراست.
مقایسه طراحی وب سایت به صورت AMP و Responsive
باتوجه به تعاریفی که ازطراحی ریسپانسیو وAMP ارائه کردیم،احتمالاًمتوجه شده باشیدکه نسخه ریسپانسیو باانعطاف پذیری عناصر وب سایت ونمایش درست آن درنمایش گرهاتجربه کاربری رابالا میبرد؛امانسخه AMP بابالابردن سرعت بارگذاری صفحات درموبایل نقش مثبتی درتجربه کاربری دارد. بااینحال این دونسخه طراحی وب سایت تفاو‌تهای دیگری هم باهم دارندکه عبارتنداز:
نیاز به طراحی مجدد سایت
درصورت استفاده ازنسخه AMP نیازبه طراحی مجدد وب سایت ندارید ومیتوانیدنسخه AMP راجداازنسخه فعلی طراحی کنید.این درحالی است که برای طراحی وب سایت ریسپانسیو یا واکنشگرا نیازبه طراحی مجدد هست. در حقیقت باید تغییراتی درنسخه فعلی وب سایت ایجادکنید تاآن رابه نسخه ریسپانسیو یا واکنشگرا تبدیل کنید.
وجود محدودیت در طراحی سایت
نسخه AMP دارای محدودیتهای زیادی در طراحی وب سایت است. در واقع این نسخه برای طراحی وب سایت ‌های استاتیک کاربرد دارد واجرای کدهای جاوااسکریپت درآن محدودیت دارند؛ این درحالیست که طراحی ریسپانسیو محدودیت ندارد.
ازنسخه AMP میتوان تنهابرای طراحی وب سایت‌ های بلاگ یا طراحی وب سایت های خبری استفاده کرداماازنسخه ریسپانسیو میتوان برای طراحی انواع وب سایت‌ های شرکتی و فروشگاهی و خبری استفاده کرد.
تفاوت در سرعت لود صفحات وب سایت
همان طورکه به آن اشاره کردیم نسخه AMP بابالابردن سرعت لودصفحات تجربه کاربری راافزایش میدهد. ازاین جهت مشخص است که سرعت لودصفحات وب سایت بااین طراحی بالاترازطراحی ریسپانسیو است.
مواردیکه باعث کاهش سرعت لودصفحات وب سایت درطراحی ریسپانسیو نسبت به AMP میشودشامل حجم زیادکدهای صفحه، بهینه نبودن سایزعکس ها،بارگذاری انیمیشن و غیره است.میتوان بابرطرف کردن این مشکلات تاحدودزیادی سرعت وب سایت های ریسپانسیو یا واکنشگرا راهم افزایش داد.
چه وب سایت هایی از AMP بهره بیشتری می برند؟
گوگل تاییدکرده است که هر وب سایتی میتواند ازAMP استفاده کند. دراینجا چندنوع وب سایت راکه پتانسیل بیش تری برای جذب ترافیک ازاین طریق AMP رادارند بررسی میکنم:
اخبار و رسانه: AMP پروژه ایی بودکه درابتدا برای ناشران اخبار ورسانه هاآماده شده بود.روزنامه واشنگتن پست از AMP برای لود سریعترمحتوا استفاده کرد.این پیاده سازی 23درصد کاربران موبایل آن راافزایش داد،کاربرانی که درطی 7روز مجددابه وب سایت مراجعه کردند. ازجمله نشریات آنلاینی که ازاین روش استفاده کردند Slate بودکه گزارشهانشان میدهدکه 44 درصد افزایش بازدیدداشته است و 85000 دلاردرزمینه توسعه واستفاده دوباره ازاسناد AMP باعث صرفه جویی کرده است.
تجارت الکترونیک: درواقع بسیاری از وب سایت های تجارت الکترونیک هم اکنون توانسته انداز AMP برای نمایش بهترمحتوای وبلاگ های خوداستفاده کنند.گوگل نیزاعلام کرده است که AMP میتواندبرای تجارت الکترونیک بسیارمناسب بوده وسرعت وراحتی رابرای خریدبه ارمغان آورد. واین اصلاسوپرایزکننده نیست زیرا: کاربران با دیدن نماد AMP با علم به سریع بودن آن صفحه بر روی لینک کلیک می کنند. پس نرخ کلیک بیشتری دریافت خواهندنمود. فرآیندخرید باکمک این بهینه سازی برای دستگاه های موبایل سرعت و راحتی بیشتری برای کاربران دارد. دوم سرعت به عنوان یک فاکتورموثر دررتبه بندی وب سایت هادر الگوریتم های گوگل می تواند به رتبه وب سایت کمک کند.
وب سایت eBay یکی از معروفترین فروشگاه های اینترنتی نیزهم اکنون توانسته است با کمک AMP تعدادبیشتری کاربررا به سمت خود جذب کرده ودرآمد بیشتری رابدست آورد. پس اگرشما هم درتجارت الکترونیک فعال می باشیدد میتوانید از AMP بهره ببرید.
ناشران محتوا: وب سایت هایی که درزمینه بازاریابی و انتشار محتوا فعالیت دارندنیز میتوانند از AMP برای بهبودعملکرد وبهره وری استفاده کنند. آمارها نشان می دهد که این نوع وب سایت ها میتوانند بین 15 تا 85 درصد باکمک AMP بهبودعملکرد داشته باشند. همچنین نمایش محتوانسبت به محل جغرافیایی نیزمی تواند بردیده شدن محتوا با AMP کمک بیشتری کند.
کسب و کارها و وب سایت های زیادی وجود دارند که می خواهند که از ثمره و حاصل AMP برای خود برداشت کنند. AMP نیزدر بسیاری ازسیستم های مدیریت محتوا CMS ازجمله وردپرس قابل دسترسی می باشد. یعنی یک چهارم وب سایت ها می توانند از این فناوری گوگل به نفع خود استفاده کنند.
ازسوی دیگر اگردر صفحه لیست نتایج موتورهای جستجگر با دستگاه های موبایل دقت کرده باشید، می بینید که هنوزعبارات جستجوی زیادی هستند که برای آنهانتایج AMP نمایش داده نمیشود. علتش این است که هنوز محتوایی مرتب باآن عبارت با AMP سئو و بهینه سازی نشده است. پس شما فرصت های زیادی داریدکه محتوای خودرا برای AMP سئو و بهینه سازی کنید تا بتوانیددر رقابت بارقیبان دراین زمینه گول رقابت رادر صفحه لیست نتایج موتورهای جستجوگر بدست آوردید. چون تنها وب سایت شما برای آن عبارت محتوایی متناسب برای AMP تهیه دیده است. و این یکی ازمشوق های گوگل برای توسعه واستفاده بیشتراز این نوع طراحی می باشد.
طراحی وب سایت AMP و Responsive کدام یک درآینده برای وب سایت ضروری هستند؟
طراحی وب سایت واکنشگرا یا ریسپانسیو راه حل پیشنهادی گوگل برای سازگارساختن وب سایت ها بادستگاه کاربران موبایل است. اینکه ماوب سایتی داشته باشیم که دردستگاه های موبایل به خوبی قابل نمایش وبازدید نباشد اصلابرای کسب و کارو بهینه سازی . سئو وب سایت مناسب نیست. گوگل به سازگاری وب سایتها بادستگاه های موبایل بسیاراهمیت میدهد وبطور غیرمستقیم بر سئو وب سایت شما تاثیرمیگذارد. پس اگرشما درفکر طراحی یک وب سایت برای کسب وکار خودهستید مادر گروه وب سایت وان اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم، وب سایت وان به شما پیشنهاد میکند که طراحی وب سایت ریسپانسیو و واکنشگرایی طراحی کنید و آن را بهینه کنید تا سرعت لور و بارگذاری آن را هم بالاتر ببرید، اینگونه شما هم وب سایتی طراحی کرده اید که برای همه ی پلت فرم ها و صفحه های نمایشگر به درستی و کامل نمایش داده می شود و هم سرعت لود و بارگذاری صفحات را با سئو و بهینه کردن تا حد زیادی بالا برده اید.
اما AMP باسرعت وفرصت هایی که برای دیده شدن محتوای وب سایت شمافراهم کرده است، میتواند نسبت به کسب و کارو امکان سرمایه گذاری شمادر وب سایت توجیه پیاده سازی وسرمایه گذاری داشته باشد. این سریع بودن AMP کاربران راتشویق به کلیک کردن میکند و شمامی توانید با AMP برای آگاهی دادن به کاربران ازکسب و کارخود باکمک محتویات وبلاگ وب سایت تان، تشویق کننده ی شروع عملیات خرید از طریق صفحه لیست نتایج موتورهای جستجوگر باشید.
برای کسبد اطلاعات بیشتر در حوزه طراحی وب سایت تان میتوانید با کارشناسان و متخصصان گروه وب سایت وان تماس بگیرید و پس از راهنمایی های حرفه ای خودتان مسیر رشد کسب و کار تان و طراحی وب سایت تان راانتخاب نمایید.

افزودن نظر

پاسخ

برای افزودن نظر ابتدا باید به حاسب کاربری خود وارد شوید
اولین نظر را وارد نمایید.

دیگر آگهی های کاربر

آگهی های مشابه